TINA VEZ

o štikanju

Vrste ručnog rada koje su prije radila naše mame i/ili bake.

 

A to su:

a) KRIŽIĆ BOD

Naš poznatiji narodni vez je križić. Kod izrade križića moramo paziti da svi križići moraju imati jednaki smjer. To ćemo najlakše postići ako radimo polukrižiće, s lijeva na desno, zatim se vraćamo i polukrižićima popunimo vez. Taj je način podesan i zbog toga što se radi na navezu, a rad je vrlo uredan i na naličju. Križiće radimo na materijalu, gdje možemo brojiti niti. Materijal mora biti jednoličan, tj. ne smije biti debljih i tanjih niti. U trgovina možemo kupiti materijal koji je poli-akril.

 

Način izrade:

b) RASPLET

Rasplet je također jedna od poznatijih starih tehnika ručnog rada. Razvio se iz običnog šupljeg ruba. Da rub tkanine bude što ljepši, izvlačilo se sve više niti. Pojedini snopići niti su se omotali koncem, međusobno spajali i tako je nastao rasplet.

c) KAČKANJE

Kačkanje ili kukičanje je jedna od najjednostavnijih i najpoznatijih, gotovo najraširenijih tehnika u čipkarstvu. Kačkanje je bilo poznati u Europi u XVI stoljeću. Ta se tehnika vrlo brzo raširila i upotrebljavala se u razne svrhe, ne samo za ukrašavanje odjevnih predmeta, već i za izradu raznih vrta čipki. Kod kačkanja je potrebna jedna igla koja na jednom kraju završava kukicom. Pomoću očice koje u kačkanju zovemo lančić, te namotavanjem niti ili povlačenjem (stupić) dobivamo razne oblike i uzorke koje dijelimo u dvije grupe:

 • obični način kačkanja
 • tunesko kačkanje

 

Kod običnog načina kačkanja svaki lančić i stupić završava za sebe, dok kod tuneskog kačkanja povlačenjem jedne očice vrši se preko čitave dužine reda. Osnovni bod tehnike kačkanja je lančić i stupić. Kombiniranjem lančića i stupića postižemo raznovrsne uzorke.

d) PLETENJE

Pletenje može biti ručno i strojno. Sav pleteni materijal se proizvodi iz jedne niti, koja se plete pomoću igala. Osnovni bodovi su pravo i krivo, a poznati je i engleski bod. Sve očice koje su pletene pravo površina im je glatka . Kombinacija prave i krive osnove daje gustu površinu. Pribor za pletenje su igle. Prema debljini niti uzimamo i debljinu igala. Da bi mogli početi plesti moramo načiniti petlje. Početne petlje mogu se raditi i s dvostrukom niti, kojom pletemo, ali počinje se i s jednom niti. Kada smo načinit te petlje pravimo očice. Očice mogu biti prave ili pak krive. Ako pletemo i s jedne i s druge strane samo pravo ili samo krivo, dobiti ćemo jedan red pravo, a drugi krivo pleteno i s jedne i druge strane.

e) UMJETNO PLETENJE

Umjetno pletenje se ubraja u najljepše tehnike ručnog rada. Ono se sastoji u kombinaciji oduzimanja i dodavanja očica. Čipkasto pletenje radimo prema određenom uzorku, koji za svaki način oduzimanja ili dodavanja pojedinih očica ima svoj poseban znak. Samo pletenje je na 5 igala, a za veće prostirke ili odjevne predmete uzima se okrugla igla. Igle za pletenje treba da bude u razmjeru s debljinom materijala, koji se ravna prema svrsi namjene predmeta

 

f) MREŠKANJE

Mreškanje razlikujemo prema načinu izrade: ravna i kosa mreža. To je vrlo stara tehnika ručnog rada i smatra se da se razvila iz ribarske mreže. Samo mreškanje u svojoj izvedbi ima mnogo varijacija, a dvije osnovne su:

- ravna mreža kao osnova u koju se uzorak radi naknadno

- okrugla mreža koja se radi iz sredine uzorak se unosi u sam rad.

 

To je vrlo jednostavna tehnika. Potrebno je znati pravilno vezati čvor koji mora biti čvrst i jednak. Za mreškanje nam je potrebna igla za mreškanje i valjak. Igla za mreškanje u većini slučajeva je metalna i na oba svoja kraja završava vilicom. Veličina rupice određuje se valjkom. Prema tome i debljina igle zajedno sa namotanim koncem mora odgovarati debljini valjka. Potrebna je i pomoćna petlja.

g) TKANJE NA PLOČICE

Tkanje na daščice ili pločice je prastara posebna tehnika tkanja vrpca ili tkanica, koja se radi pomoću malih pločica izrezanih od drveta, kartona ili u prijašnjim vremenima iz roga, školjki. Još i danas možemo ovu tehniku ručnog rada naći kao pravu malu umjetnost u mnogim sjevernim zemljama. U našim krajevima su se izrađivale, a i danas još ponegdje prave vrlo lijepe tkanice različite po širini, skladu boja, koje su bile sastavni dio narodne nošnje, a izrađivane iz domaće vune. Materijal za tkanje može biti pamučna nit deblja, može biti navez, umjetna svila ili prvobitni materijal vuna.

Ovo je slika pločica.

 

Mali ručni tkalački stan

 

To je naša najjednostavnija naprava za tkanje. Na tom stanu obično su vršili tanje u škola naše bake. Možemo tkati samo na platnu, a to znači da će nit potke jedanput ići iznad i ispod osnove. Taj stan sastoji se od tri dijela:

 

I dio:

- 5 mm široka i sa 30 letvica, a na svakoj u sredini rupica (2, 5 mm) 3 mm široka i 31 razmak

 

II dio:

- 31 rupica ovdje se uvuče vrpca za pričvrstiti u struk

 

III dio:

- čunak za namatanje potke

h) BIJELI VEZ

Ručni rad smo podijelili na 2 područja i to:

 

 1. tehnike koje se izrađuju iz jedne niti i to su pletenje, mreškanje, kačkanje, itd.
 2. tehnike koje radimo na tekstilu, koje opet dijelimo na one koje rade po broju i one koje se rade po pismu. Za ručni rad na tekstilu uzimamo uvijek najkvalitetniju tkaninu koja mora biti nova i neoprana. Niti kojima se izrađuje na tekstilu su u boji ili bijele.

 

Za tehniku bijeli vez tj. rupice, puni vez uzimamo za izradu navez. Navez i igla moraju odgovarati debljini tkanine, o jednoj i drugoj tehnici, odnosno predmetu, konce ga namjenjujemo. Uzorak na tkaninu prenosimo na više načina:

 1. pomoću indigo papira. Uzorak se nacrta na papir i prikapča na tkaninu. Tkanina u svakom slučaju mora biti izravnana po niti i dobro izglačana
 2. uzorak se prenosi na tkaninu pomoću prošupljenog nacrta ili šablone. Tkaninu treba isto pripremiti kao i za indigo papir.
 3. uzorak se odmah crta na tkaninu
 4. preglačavanje uzoraka koji je na papiru nacrtan voskom (voštanom masom)
 5. ovaj način se većinom upotrebljava kod zubića, koji se načine sa klisčom. U metalu ili glini izrađeni su zubići ili jednostavni motivi veličine 10 cm.

 

Tkalac klisč utisnemo u tintu za prenašanje uzoraka. Postoji žuti i bijeli papir. Baršun uzorak prenašamo na svileni papir i to s predbodom prenesemo oblik na baršun preko papira. Naše bake (vezilje) poznaju nekoliko vrsta bijelog platna, a kod izrade bijelog veza možemo koristiti bijeljeno, ali i nebijeljeno platno.

 

 cvjetić punimo vodoravno ili koncentrično

 

 kod većih listića radimo jednu polovicu jednim smjerom, a drugu drugim

 

Rupice se mogu kombinirati na završetku s klasičnim i običnim zupcima.

 

Ukrasni bodovi

Razlikujemo tri glavne skupine ukrasnih bodova a to su:

- obamet

- lančić

- pokrstice

 

Obamet kao ukras obično je u boji i primjenjuje se obično na krajevima kao završetak. Može se raditi i po broju i po pismu.

 

Primjeri obameta:

 

 

Lančić je tehnika slična obametu. Puno se koristi kao ukras za dječje rublje i haljinice. Pokrstice su najraširenija i vrlo stara tehnika ručnog rada. Rade se po broju i po pismu. Kod izrade pokrstice moramo paziti da gornje niti idu sve u istome smjeru, a da su s naličja samo okomite crte. Osim toga imamo više kombinacija pokrstica i to su:

- pletenac

- pruženac

- prepletenac

- dvostruki prekrižanica

- pletenica itd

 

PLETENAC

 

PRUŽENAC

 

PREPLETENAC

a)

 

b)

 

DVOSTRUKA PREKRIŽANICA

 

PLETENICA

i) OPAČAK

Opačak je tehnika ručnog rada koja se radi s naličja. Radi se tako da se provodi paralelno s nitima osnove (okomiti opačak) ili s nitima potke (vodoravni opačak). Radi se mnogo u okolici Dubrovnika, u Konavlima i naziva se konavljanski veza i utkanica. Radi se s tupom iglom i ne smije se zatezati konac. Boje kod tog veza su zagasite, a obično se kombiniraju vezovi s pokrsticom, a kraj s prepletencom.

 

 j) PEČKI VEZ

Ovaj vez se puno upotrebljavao kod izrade peča odnosno rubaca, pa je i po njima dobio ima. Original je rađen po mašti, bez nacrta, inače se radi po nacrtu. Konturu označujemo predbodom, a onda radimo kao prepletenac. Uvijek se radi okomito, a konac je uvijek iza igle.

k) PISANAC

Motiv mora biti takav da se konac ne prekida. Pisanac – pišemo koncem po tkanini, a on je s obje strane jednak. Najprije napravimo jedanput, a onda se vraćamo. Radimo obično preko 2 niti i to okomito – vodoravno-dijagonalno.

l) POVLAKA

Povlaka je slična opačku, ali se radi s lica. Osim toga radi se u dva smjera. Dok opašak samo u jednom. Kod povlake je važno da su niti osnove i potke jednako debele. Nit kojom radimo, mora biti jednako debela kao i nit platna na kojem radimo.

 

VEZENJE

 

Tehnika vezenja dijeli se u dvije veće grupe: vezenje brojem i vezenje pismom.

 

Za vez po pismu mogu se upotrijebiti različite tkanine. Na tkanini nacrtamo uzorak, a zatim vežemo. Ovo je najčešće rađeni vez koji se koristio u domaćinstvima, a često se i odmah radilo na platnu bez prethodnog crtanja. Na taj način dobivamo najraznovrsnije uzorke.

 

Za vez po broju potrebna nam je tkanina s jednako debelom osnovom i potkom. Najprije brojimo količinu niti za uzorak. Ako imamo uzorak koji dolazi u kut, moramo ga napraviti po dijagonali.

n) AŽUR (STEZANJE ŽICA)

Ova tehnika radi se na rjeđoj tkanini platnog veza, jednake debljine osnove i potke. Ažur se radi tako da bi se učvrstile niti osnove, a može se raditi i bez izvlačenja niti. Ova tehnika ručnog rada je isključivo tehnika po broju. Smjer bodova ide u kombinacijama po smjeru osnove okomito po smjeru potke – vodoravno i dijagonalno desno i lijevo. Kombinacijom i stezanjem dobijemo lijepi uzorak.

o) UZLANJE

Uzlanje je stara tehnika vezenje, ali nije starija od pletenja, a razvila se iz potrebe, da se slobodne niti tkanine učvrste. Prvobitno vezenje niti protiv rasipanja je pomoću ažura ili učvrsnog boda. Već ljudi staroga vijeka poznavali su ovu tehniku veza. Azijci su bili vrlo kulturan narod, umjetnički su ukrašavali svoje odjevne predmete. Na samoj tkanini vežu se niti u snopovima, a od tih snopova izradi se uzorak preplitanjem i vezivanjem. Za tu tehniku potrebno je znati plesti. Prepletanje dvaju sistema niti nastaje tkanje. Kombinacijom raznih uzoraka bile su upotrijebljene na maramama, stolnjacima i zavjesama. Razlikujemo:

- rijetko

- gusto

- karirano

NAŠI PARTNERI:

 • Suveniri Širok
 • Motus Art d.o.o. , Zagreb
 • Servisni obrt Elektroterm
 • Trgovački obrt Vuka, Trogir
 • Etiam Dizajn d.o.o.
 • Staklarski obrt Librić
 • Mali Dućan, Zagreb
 • Solaris d.d.
 • Trgovački obrt Vuka, Trogir
 • Vernon trgovina d.o.o., Samobor
 • Kinematografi, Zagreb
 • Društvo stanaraca Zadar, Zadar

Copyright 2017. Sva prava pridržana.